magnesy neodymowe

Neodymowe magnesy co to? Szukasz mocnych neodymowych magnesów o średnicy 10 mm? Pełny wykaz produktów na magazynie znajdziesz na poniższej liście sprawdź ofertę magnesów

uchwyt z magnesem dla poszukiwaczy F550 BlackSiver z silnym udźwigiem

Gdzie zakupić bardzo mocny magnes neodymowy? Uchwyty z magnesów w solidnej i szczelnej obudowie nadają się doskonale do używania w trudnych, wymagających pogodowych warunkach, w tym również podczas opadów deszczu i śniegu poznaj ofertę...

uchwyty magnetyczne

Uchwyty magnetyczne mogą być używane do usprawnienia procesów produkcyjnych, poszukiwań dna morza lub do znajdowania meteorytów ze złota. Mocowania to śruba 3x [M10] duża moc czytaj...

Ciesz się przesyłką zamówienia tego samego dnia jeśli zamówienie złożone jest przed godziną 14:00 w dni robocze.

logo Dhit sp. z o.o.

Magnesy neodymowe - Nd2Fe14B technologia produkcji

neodym jest najsilniejszym znanym materiałem do produkcji magnesów

Produkcja magnesów neodymowych spiekanych to proces, w którym specjalne stopy neodymu i innych metali są stopione i spiekane do formy magnesu. Proces ten jest bardzo skomplikowany przez co wymaga specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Pierwszym krokiem w produkcji magnesów neodymowych spiekanych jest przygotowanie odpowiednich proporcji stopów neodymu i innych metali, takich jak żelazo i bor. Następnie stopy te są stopione w piecu o wysokiej temperaturze, a następnie wlewane do formy, która jest następnie chłodzona i odlewana.

Po odlaniu magnes jest następnie poddawany obróbce cieplnej, aby uzyskać odpowiednią twardość i wytrzymałość. Kolejnym krokiem jest obróbka mechaniczna, w trakcie której magnes jest szlifowany i wyrównywany, a następnie poddawany dalszemu suszeniu i kontroli jakości.

Po zakończeniu procesu produkcyjnego magnesy neodymowe spiekane są gotowe do użytku w różnych aplikacjach, takich jak silniki elektryczne, sprzęt audio i wideo, a także w przemyśle samochodowym i lotniczym.

Zasady ostrożności

Nie używaj magnesów neodymowych NdFeB:

 • W środowiskach kwasowych, zasadowych albo organicznych czy rozpuszczających (chyba, że hermetycznie odizolujesz magnes od środowiska), ani promieni radioaktywnych
 • W wodzie albo oleju (chyba, że odizolujesz magnes od środowiska lub jesteś przygotowany na to, iż magnes w krótkim czasie straci swoje magnetyczne własności)
 • W elektrycznie przewodzącym płynie - elektrolicie zawierającym wodę
 • W atmosferze zawierającej wodór
spawanie z magnesem

Magnes neodymowy, stanowiący spiek zmiażdżonych metali z dodatkiem neodymu - rzadkiego pierwiastka z grupy lantanowców, odkrytego w 1885 roku, charakteryzuje się o wiele silniejszą siłą działania w porównaniu do tradycyjne magnesy ferrytowe, jak na przykład te używane w głośnikach. Na przykład, zwykły magnes ferrytowy może podnieść odważnika o niewielkiej wadze, podczas gdy magnes o tej samej wielkości może unieść ciężar 10 razy większy. Jego niewielkie rozmiary, umiejętność do skutecznej pracy w szerokim zakresie temperatur, a także rosnące zastosowanie wielu uchwytów, przyczyniły się do wzrostu jego popularności, zwłaszcza od końca lat 80-tych XX wieku.

Magnesy neodymowe są podatne na korozję w wilgotnych środowiskach. W związku z tym są one zabezpieczane powłoką złota-niklu. Magnetyczne właściwości neodymowych magnesów NdFeB znacznie się pogarszają w temperaturze wyższej niż 130°C i są znacznie uzależnione od składu materiału. Należą do nich N - osiemdziesięcio-stopniowy o niskiej permanencji, czy też np. M - H - SH - UH - EH, działający nawet do 230°C. Zazwyczaj, magnesy NdFeB z wyższym współczynnikiem permanencji wytrzymują wyższe temperatury bez straty właściwości magnetycznych.

Magnesy neodymowe NdFeB są o około 13% lżejsze niż typu SmCo (ferrytowe) i kruche (chociaż nie w tym stopniu jak te ostatnie), toteż ich jakakolwiek obróbka mechaniczna przy użyciu narzędzi diamentowych, powinna odbywać się przed magnetyzacją. Magnesy neodymowe można namagnesować na kilka sposobów zależnie od zastosowania.

Neodym 60Nd - pierwiastek chemiczny z bloku f, grupy 3, lantanowców, żółty metal - znajduje zastosowanie, jako dodatek do stopów, jego tlenek zaś jest używany do barwienia na czerwono szkła (tzw. sztuczne rubiny), porcelany oraz emalii, a także w laserach neodymowych. Na powietrzu reaguje na zimno z tlenem, dając tlenek neodymu Nd2O3, z podgrzanej wody wydziela wodór tworząc wodorotlenek neodymu Nd(OH)3. Reagując z kwasami daje sole neodymowe, zawierające blado-czerwonofioletowe, uwodnione kationy Nd3+, np. chlorek neodymu NdCl3, sześcio-wodny azotan neodymu Nd(NO3)3.6H2O, ośmio-wodny siarczan neodymu Nd2(SO4)3.8H2O.

 • rok odkrycia - 1885
 • liczba atomowa - 60
 • masa atomowa - 144,24
 • elektroujemność - 1,2
 • wartościowość - +3
 • temperatura topnienia - 1020°C
 • temperatura wrzenia (p = 1 atm) - 3030°C
 • liczba znanych izotopów (w tym trwałe, tzn. o okresie pół-rozpadu ponad 1 mld lat)
 • konfiguracja elektronowa stanu podstawowego:
  [Xe] 4f4 6s2
  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f4 5s2 5p6 6s2

Obciążenie

Obciążenie definiuje się jako siłę wytwarzaną, gdy dwa punkty stykają się, na przykład między magnesem a stalową płytą. To obciążenie od tej siły zmienia się w zależności od tarcia, stanu powierzchni i uderzenia. Obciążenie poślizgowe, które wskazuje, czy magnes i płyta stalowa itp. Mogą pozostać na miejscu bez poślizgu, wytrzymując obciążenie przyłożone poziomo, jest również oznaczane w niutonach (N).

tarcie poślizg magnesu

Zmniejszone namagnesowanie i rozmagnesowanie

Namagnesowanie magnesów słabnie z upływem czasu, ale w środowisku o normalnej temperaturze magnetyzacja maleje tylko w bardzo niewielkim stopniu na przestrzeni wielu lat. Dlatego, ponieważ większość ludzi myśli, że nigdy nie tracą swojego magnetyzmu, takie magnesy nazywane są "magnesami trwałymi". Siła magnetyczna magnesu trwałego zależy od temperatury otoczenia i zmienia się zgodnie ze współczynnikiem temperaturowym. Gdy temperatura jest wysoka, siła magnetyczna słabnie i gdy temperatura jest niska, siła magnetyczna staje się silniejsza. Magnesy trwałe nie są w stanie wytrzymać ciepła, gdy są stale ogrzewane w wysokich temperaturach, a redukcja magnetyzmu trwa nadal z powodu zmian w kierunku atomy żelaza. Po przekroczeniu określonej temperatury magnes jest całkowicie rozmagnesowany. Ta temperatura jest nazywana punktem Curie lub temperaturą Curie po odkryciu jej przez francuskiego fizyka Pierre'a Curie w 1895 roku. Wskazówki atomów może również ulec dezorganizacji z powodu wibracji, gdy silny nacisk zostanie przyłożony do magnesu trwałego, co może również prowadzić do zmniejszenia namagnesowania.

przykład zmniejszania namagnesowania
Pierre Curie

Magnetyzm

Zdolność magnesu trwałego jest często określana jako "siła magnetyczna", ale dokładniej właściwość reaktywna magnesu nazywana jest "magnetyzmem", siła magnetyzmu nazywana jest "siłą magnetyczną", a obszar, w którym magnetyzm działa nazywany jest "polem magnetycznym" lub "strumieniem magnetycznym". Właściwości te zależą od energii, która jest przeciąganiem liny między biegunami N i S, ponieważ bieguny odpychają się i próbują oddalać się od siebie zgodnie z dwubiegunowym nieruchomość eksponowana w magnesie. Tej energii magnetycznej nie można zaobserwować wizualnie w normalnych warunkach. Magnetyzm wychodzi z bieguna N i wchodzi do bieguna S, a ten przepływ między biegunami magnetycznymi jest wizualnie reprezentowany przez linie zwane "linie siły magnetycznej". Obraz ten umożliwia wizualne potwierdzenie energii magnetycznej za pomocą magnesu i proszku żelaza.

Ilustracja siły magnetycznej
gęstość strumienia magnetycznego

Produkt o maksymalnej energii

Maksymalna wartość iloczynu energii pola magnetycznego (H) i strumienia magnetycznego (B), czyli (Bd) * (Hd), jest określana jako maksymalny iloczyn energii (BH-max). Iloczyn maksymalnej energii wskazuje miarę dla maksymalnej wielkości strumienia magnetycznego, który jest uzyskiwany na podstawie jednostki objętości magnesu. Wraz ze wzrostem tej wartości linia prosta między punktem P a początkiem (0) zbliża się do 45 stopni, a zatem magnes wykazuje dobrą równowagę między gęstością strumienia magnetycznego (B) a koercją (Hcb / Hcj). Maksymalny produkt energetyczny oznaczany jest w kilodżulach na metr sześcienny (kJ / m3) w układzie jednostek SI oraz w Megaoerstedach (MOe) w układzie CGS na jednostkach.

Ocena działania magnesów

Chociaż działanie magnesu jest często abstrakcyjnie określane jako "słaby lub silny", osoba trzecia nie może precyzyjnie ocenić tego działania magnesu, ponieważ poczucie siły lub słabości jest subiektywne. Wydajność magnesu jest zwykle testowany przez przeprowadzenie oceny w oparciu o krzywą histerezy narysowaną za pomocą analizatora BH. Ta krzywa histerezy nazywana jest krzywą BH, a główne wskaźniki pochodzące z testów są oceniane zgodnie z międzynarodowymi standardami jednostki, takie jak gęstość strumienia magnetycznego (B), koercja (Hcb / Hcj) i maksymalny iloczyn energii (BH-max). Informacje na temat jednostek magnetycznych można znaleźć w tym konwerterze jednostek magnetycznych.

schemat siły magnesu

Koercja (Hcb / Hcj)

Koercja odnosi się do rezystancyjnej siły magnetycznej. Koercja odnosi się do siły zewnętrznego pola magnetycznego (H) wymaganej do przywrócenia namagnesowanego ciała magnetycznego do stanu, w którym nie jest namagnesowane przeciwstawnym (-) polem magnetycznym (H). Wraz ze wzrostem tej wartości liczbowej rozwija się odporność na obciążenie i trudniej jest zmniejszyć namagnesowanie. Koercja jest oznaczana w amperach na metr (A / m) w układzie jednostek SI i jako oersteds (Oe) w układzie jednostek CGS.

Siła adsorpcji

Siła adsorpcji, zwana również przyciąganiem, określa siłę działającą między dwoma obiektami, takimi jak magnes, a ciałem magnetycznym zawierającym żelazo. Newtony (N) są używane jako reprezentatywne jednostki siły adsorpcji. Można również stosować podstawowe jednostki masy, takie jak kilogram-siła (kgf) i funt-siła (lbf).

siła adsorpcji

Gęstość strumienia magnetycznego (B)

Przykładem siły magnetycznej są linie, a wiele linii przedstawia powiązane linie siły magnetycznej wyprowadzone z jednostkowego pola powierzchni. Remanencja (Br) wskazuje ilość strumienia magnetycznego (B) utrzymywanego rezydualnie, gdy magnes trwały osiąga nasycenie magnetyzacji do punktu M z powodu zewnętrznego pola magnetycznego (H), a następnie zewnętrzne pole magnetyczne (H) powraca do stanu zero. Powierzchniowa gęstość strumienia magnetycznego odnosi się do gęstości strumienia magnetycznego w odniesieniu do zewnętrznej powierzchni magnesu. Gęstość strumienia magnetycznego jest oznaczana jako tesla (T) w układzie jednostek SI (WB / m2) oraz jako gauss (G) w układzie jednostek CGS (Mx / cm2).

Gęstość strumienia magnetycznego

Magnesy trwałe

Materiał, który nieustannie tworzy własny magnetyzm, nazywany jest "magnesem". Sztucznie wyprodukowane magnesy na bazie żelaza zawierają około 1% węgla (C) i innych pierwiastków oprócz głównego składnika żelaza (Fe). Ponieważ magnetyzm atomowy żelaza jest przymocowany w tym samym kierunku między innymi atomami, takimi jak węgiel, wytwarzany jest ciągły magnetyzm na zewnątrz i takie magnesy nazywane są magnesami trwałymi.

Magnes trwały przykład
Magnes trwały przykład

Wynikowe wartości liczbowe różnią się w zależności od środowiska użytkowania i metody pomiaru. W rezultacie konieczne jest zdefiniowanie środowiska użytkowania i metody pomiaru przy zastosowaniu siły adsorpcji w specyfikacji magnesu. W naszym laboratorium siły te są definiowane podczas pomiaru zgodnie z następującą metodą pomiaru i warunkami użytkowania.

 1. Siła adsorpcji

  Siła adsorpcji to siła, kiedy magnes jest odciągany od stalowej płyty prostopadle do osi pionowej, a magnes oddziela się od stalowej płyty.

  siła adsorpcji

 2. Obciążenie poślizgowe

  Obciążenie poślizgowe to siła, gdy magnes jest ciągnięty równolegle do osi poziomej, a magnes odsuwa się od stalowej płyty. Stosunek siły magnesu przy tym ułożeniu jest o wiele słabszy w odniesieniu do siły adsorpcji i wynosi od 10% do 25% siły deklarowanej przy pomiarze równoległym.

  siła adsorpcji

 • Grubość (T) stalowej płyty i grubość magnesu (H) są takie, jak podano powyżej.
 • Magnes jest umieszczony na środku stalowej płytki.
 • Pole powierzchni stalowej płytki jest co najmniej trzykrotnie większe (300%) niż pole powierzchni magnesu.
 • Materiał blachy stalowej to czyste żelazo (Fe).
 • Powierzchnia blachy stalowej jest płaska bez nierówności, a współczynnik tarcia nie jest brany pod uwagę.
 • Jakakolwiek szczelina między stalową płytą a magnesem jest zamknięta, tak że nie ma szczeliny.
Warunki otoczenia sześcian
Warunki otoczenia rura
Warunki otoczenia walec

Pamiętaj! Magnesy neodymowe będą "rdzewiały" i z cienką warstwą niklu, srebra, złota, złota-niklu lub epoksydu (nie mogą pracować w wodzie czy oleju).

Magnes może być namagnesowany w różnych kierunkach. Poniższe diagramy przedstawiają różne kierunki magnetyczne dostępne podczas wytwarzania magnesów. Orientacje te mogą być dostępne w materiałach izotropowych i anizotropowych.

Osiowo

Magnesowane przez długość lub grubość. Najsilniejsze punkty są na płaskich powierzchniach.

magnesowanie osiowe

Diametralnie

Magnesowanie przez średnicę. Najsilniejsze punkty znajdują się na zakrzywionej powierzchni.

magnesowanie diametralnie

Promieniowo

Magnesowanie po średnicy magnesów. Wszystkie bieguny północne, wszystkie południowe mają zmienne bieguny.

magnesowanie promieniowo

Pole magnetyczne to niewidoczny gołym okiem strumień rozciągający się pomiędzy krańcami magnesu, zaś sam strumień jest zbiorem naładowanych cząsteczek. Cechą magnesów neodymowych jest tzw. potencjał energii, który oznacza, że mają one zdolność oszczędzania własnej energii, nie tracąc jej z biegiem lat, jak choćby akumulatory. Każdy magnes posiada dwa bieguny – północny i południowy. Oznacza to jednocześnie, że nie istnieją magnesy, które posiadałyby tylko jeden biegun. Warto nadmienić, iż bieguny są zawsze umieszczone na przeciwległych końcach magnesu.


Magnesy walcowe - magnesowanie:

 • osiowe – magnetyzacja zachodzi wzdłuż wysokości, co wskazuje, że magnes najsilniej przyciąga płaskimi powierzchniami,
 • diametralne – magnesowanie odbywa się wzdłuż średnicy, co oznacza, że magnes najsilniej przyciąga bokami,
 • radialne – magnesowanie odbywa się wzdłuż obwodu, co oznacza, że magnes najsilniej przyciąga bokami, przy czym bieguny zewnętrzny i wewnętrzny muszą być jednorodne (wyłącznie N lub wyłącznie S).

Magnesy płytkowe - magnesowanie:

 • osiowe – magnetyzacja odbywa się wzdłuż wysokości, co wskazuje, że magnes najmocniej przyciąga płaskimi powierzchniami,
 • diametralne – magnesowanie odbywa się wzdłuż szerokości, co oznacza, że magnes najsilniej przyciąga bokami, które wyznaczają pole prostokąta, w którym jeden wymiar stanowi wysokość, zaś drugi długość magnesu,
 • radialne – magnesowanie odbywa się wzdłuż długości, co oznacza, że magnes najsilniej przyciąga bokami, które wyznaczają pole prostokąta, w którym jeden wymiar stanowi wysokość, zaś drugi szerokość magnesu.

Magnesy pierścieniowe - magnesowanie:

 • osiowe – magnetyzacja odbywa się w kierunku wysokości, co wskazuje, że magnes najsilniej przyciąga płaskimi powierzchniami,
 • diametralne – magnesowanie odbywa się wzdłuż średnicy, co oznacza, że magnes najsilniej przyciąga bokami. Tego rodzaju magnesowania nie stosuje się dla magnesów pierścieniowych z otworem stożkowym,
 • radialne – magnesowanie odbywa się wzdłuż obwodu, co oznacza, że magnes najsilniej przyciąga bokami, przy czym bieguny zewnętrzny i wewnętrzny muszą być jednorodne (wyłącznie N lub wyłącznie S). Tego rodzaju magnesowania nie stosuje się dla magnesów pierścieniowych z otworem stożkowym.

Neodym reaguje z tlenem przez co utlenia się bardzo szybko, jeśli nie jest zabezpieczony (powłoka ochronna). Dlatego wszystkie magnesy neodymowe w naszym sklepie pokryte są powłoką ochronną, która jest tak cienka, że nie ma wpływu na siłę przyczepności magnesu, spełniając w zupełności swoje zadanie. Powłoka ochronna chroni również magnes przed zarysowaniem i pęknięciem na krawędziach.

W przypadku powierzchni takich jak nikiel, złoto, cynk, chrom i żywica epoksydowa siła magnesu jest taka sama, ponieważ warstwa ochronna jest zwykle zbyt cienka, aby wpłynąć na siłę. Warstwa gumy lub tworzywa sztucznego jest zwykle grubsza i dlatego częściowo zmniejsza siłę magnesu (zwiększa odległość między przyciąganym przedmiotem a magnesem).

Istnieje kilka opcji powłok ochronnych magnesów neodymowych. W naszym e-sklepie oferujemy głównie magnesy niklowane (najpopularniejsze), ale znajdziesz też kilka z powłoką złotą lub srebrnąm czy też poliepoksydową powierzchnią. Możemy również wyprodukować dla Państwa magnesy pokryte gumą, tworzywem sztucznym, cynkiem lub chromem - więcej informacji znajdziesz produkcja magnesów.

Niklowa powłoka (Ni-Cu-Ni)

 • Do tej pory najczęściej stosowana powłoka
 • Kolor: błyszczący metalik
 • Dobry stosunek ceny do wydajności
 • Grubość: ok. 12 mikrometrów

Złota powłoka (Ni-Cu-Ni-Au)

 • Powłoka lakiernicza (24 k) nad normalną powłoką Ni-Cu-Ni, ale o tych samych cechach
 • Kolor: błyszczący metalik
 • Grubość złocistej powłoki bez Ni-Cu-Ni: 0,05 mikrometrów
 • Grubość całej powłoki: ok. 12 mikrometrów

Złota powłoka ściera się z łatwością przy częstym użyciu, z tego powodu nadaje się wyłącznie do celów dekoracyjnych, nie do zabawy ani do pracy.

Chromowa powłoka (Ni-Cu-Ni-Cr)

 • Najlepsza odporność na ścieranie i ciśnienie
 • Kolor: szaro-metaliczny
 • Grubość: ok. 15 mikrometrów

Miedziana powłoka (Ni-Cu)

 • Kolor: błyszczący brązowo-czerwono-złoty. Kolor może zmieniać się z upływem czasu (zaciemnienie, plamki)!
 • Nieznacznie słabsza odporność na ścieranie i uderzenia niż Ni-Cu-Ni
 • Nieznacznie słabsza odporność na korozję niż Ni-Cu-Ni
 • Grubość: ok. 10 mikrometrów

Powłoka z miedzi niekiedy nie jest widoczna dla oka, przez co (podobnie jak magnesy powlekane złotem) nie nadają się do częstego użycia, a zatem są przeznaczone wyłącznie do celów dekoracyjnych.

Żywica epoksydowa (Ni-Cu-Ni-Epoxy)

(inaczej nazywana powłoka epoxy)

 • Kolor: czarny
 • Prawie 100% nie powodując korozji, o ile powłoka jest nienaruszona
 • Brak odporności na wstrząsy (szybko kruszy się)
 • Grubość: ok. 10 mikrometrów

Nawet najmniejsze niewidoczne dla oczu, uszkodzenia powłoki powodują uszkodzenie magnesu, zazwyczaj w długim okresie narażenia go na działanie wilgoci.

Guma niklowa lub czasami po prostu guma

 • Kolor: czarny
 • Bardzo dobra odporność na uderzenia, guma pochłania energię uderzenia
 • Guma ma wysoki współczynnik tarcia: trudno ją pocierać o jakąkolwiek powierzchnię, pozostaje na swoim miejscu
 • Grubość: 0,5 do 2 milimetrów
 • Dobra odporność chemiczna
 • Magnes jest nieco słabszy, ponieważ grubsza warstwa gumy zwiększa odległość między magnesem a przyciąganym przedmiotem

Guma zabezpiecza magnes przed wilgocią.

Niklowo-plastikowe lub czasami po prostu plastikowe

 • Kolor: inny (kolorowe)
 • Podobna do gumy, bardzo dobra odporność na uderzenia
 • W przeciwieństwie do gumy tarcie między plastikiem a innymi powierzchniami jest mniejsze
 • Grubość: 0,5 do 2 milimetrów
 • Dobra odporność chemiczna
 • Warstwa plastiku zwiększa odległość między magnesem a przyciąganym przedmiotem, a tym samym nieznacznie zmniejsza siłę magnesu

Przy szczelnym wykonaniu dobrze ogranicza działanie wilgoci.

W przypadku naszych magnesów neodymowych oferujemy nie tylko niklowanie, ale także różne rodzaje powłok w zależności od potrzeb. W szczególności nasza unikalna technologia powłok antykorozyjnych znacznie poprawia działanie antykorozyjne magnesów neodymowych, standardowo jest to nikiel. Proszę wziąć pod uwagę również gammę innych powłok porównując je z produktami platerowanymi.

Materiał Symbol Grubość Powłoki(μm) Odporność na korozję
Spray ze słoną wodą(Hr)
Porowatość Szybkość rozmagnesowania Kolor PCT (Hr)
Cynk Zn 10-15 >24 <0.1 <0.2% Biały >16
Kolorowy cynk Kolorowy-Zn 10-15 72 <0.1 <0.1% Wielokolorowy >24
Nikiel Ni 10-20 4 <0.5 <0.3% Srebrny >16
Podwójny nickel Dwuwartościowy-Ni 15-20 24 <0.2 <0.3% Srebrny >16
Nikiel-miedź-nikiel Ni-Cu-Ni 15-30 >48 <0.1 <0.1% Srebrny >42
Stop cynkowo-niklowy Stop Zn-Ni 10-20 >720 <0.1 <0.1% Różne kolory >72
Epoksyd innej firmy EPOKSYDOWE 10-50 >300 - - Czarny >24
Nikiel bez prądowy bez prądowy Ni <1 >72 - - Srebrny >24

Test w komorze solnej: 37-39°C 5% NaCl PH 6.5-7.0 1.5 ml/Hr
PCT: 120°C, 2atm, 100% RH, 12 godz.

φ10mm×10mm
Symbol elementu
Nazwa elementu
Właściwości
Wykorzystanie
3CrZn
3CrZn Trójwartościowy chrom cynk Ostatnio sześciowartościowy chrom został uznany za substancję niszczącą środowisko i zastąpiony trójwartościowym chromem Części elektroniczne
przemysłowe części narzędzi
Ag
Ag Srebro Srebro ma najlepszą przewodność elektryczną spośród wszystkich metali, niską rezystancję styku i dobrą lutowalność, ale jest łatwe do odbarwienia. Części elektroniczne
Złącza
Naczynia
Akcesoria
Au
Au Złoto Złoto ma dobrą odporność na korozję i utlenianie oraz niski opór elektryczny. Części elektroniczne
Części elektryczne
Dekoracje
Akcesoria
Cr
Cr Chrom Chrom ma dobrą odporność na ścieranie i utlenianie i nie traci połysku w atmosferze. Części zewnętrzne
Środki medyczne
Sprzęt audiowizualny
Akcesoria
Cu
Cu Miedź Miedź łatwo się odbarwia, dlatego jest używana jako baza. Służy do wypełniania wgnieceń i nadania połysku. Produkty odlewnicze
Podstawa z żywicy ABS
CuZn
CuZn Brąz Materiały mosiężne łatwo zmieniają kolor i są zwykle używane jako podkład. Materiały mosiężne są często używane w starożytnych ozdobach. Starożytne kolorowe ozdoby
Ni
Ni Nikiel Nikiel jest stabilny chemicznie i ma dobre właściwości antykorozyjne.
Może być używany do wielu różnych celów i jest używany jako baza do złocenia, chromowania itp. Może powodować podrażnienia skóry.
Części elektroniczne
Złącza
Poszycia podstawy
Akcesoria
NiBlack
Ni-czarny Czarny nikiel Czarny nikiel to powłoka stopowa wykonana z niklu, cynku i siarki. Kolor może się różnić w zależności od rodzaju poszycia użytego jako podkład. Dekoracje
Akcesoria
Sn
Sn Cyna Cyna ma doskonałe właściwości antykorozyjne i nie utlenia się łatwo. Nie traci łatwo połysku i można go bezpiecznie stosować w produktach spożywczych. Naczynia do jedzenia
Puszki
Przedmioty z cyny
Dekoracje
Akcesoria
Rh
Rh Rod Rod ma doskonałe właściwości antykorozyjne i nie utlenia się łatwo. Nie traci łatwo połysku i można go bezpiecznie stosować w produktach spożywczych. Części elektroniczne
Części elektryczne
Części audio
Dekoracje
Akcesoria
Chrom cynk leczniczy
- Un-leczony Brak powłoki do obróbki powierzchni. Rdza będzie się łatwo rozwijać na magnesach neodymowych. 
Nylon
- Nylon Wykonane bez rozpuszczalników organicznych i stosowane w przetwórcach żywności i urządzeniach medycznych. Przeszedł ustawę o higienie żywności. Zabawki
Małe artykuły
MF305
- Poliamid MF305 Wysoka udarność, odporność na zginanie i możliwość stosowania w wysokiej temperaturze. Części elektroniczne
Małe artykuły
Do gięcia po malowaniu
- - Epoksyd MF304 Wysoka twardość żywicy / Regulacja trudno palności: UL94 / V-0 Atestowany Części elektroniczne
Małe artykuły
- - Epoksyd MF303 Wysoka twardość żywicy / Łatwy do polerowania Dekoracje
  Dhit Firma [S] Inne
firmy
Dhit Firma [T] Dhit
Trwanie Powłoka HDC
Żywica epoksydowa
MF304
Normalna
żywica epoksydowa
Antykorozyjny
podkład
Zn dla
samochodu
Zn
HDC
Powłoka
z żywicy epoksydowej
MF305

żywica epoksydowa

NiCuNi
3 warstwy
nikiel

Przed rozpoczęciem testu
test magnesu w soli
Po 72 godz
72h
Po 312 godz
312h
Po 504 godz
504h

Test w komorze solnej: 37-39 °C 5% NaCl PH 6.5-7.0 1.5 ml/Hr
PCT: 120°C, 2atm, 100% RH, 12Hr.

W zależności od temperatury wyróżniamy trzy różne typy strat:

 • odwracalny (można cofnąć)
 • nieodwracalny (nie można cofnąć)
 • stały

Odwracalna utrata temperatury

 • Obszar temperatury: nieco powyżej maksymalnej temperatury roboczej,
 • Obszar temperatury: nieco powyżej maksymalnej temperatury roboczej
 • Magnes jest mniej magnetyczny, jeśli jest gorący
 • Nie ma znaczenia, jak często magnes jest ogrzewany i chłodzony

Nieodwracalna utrata

 • Obszar temperaturowy: znacznie powyżej maksymalnej temperatury roboczej
 • Magnes jest osłabiony na stałe, nawet po ochłodzeniu
 • Powtarzające się ogrzewanie w tej samej temperaturze nie wzmacnia nieodwracalnych strat
 • Namagnesowanie nieodwracalnie osłabionego magnesu przez wystarczająco silne zewnętrzne pole magnetyczne może przywrócić mu pierwotną siłę

Stała strata właściwości magnetycznych

Przez wysoką temperaturę zmienia się struktura magnesów neodymowych - namagnesowanie nie jest już możliwe

kształt szkic parametry
walcowy
magnes walcowy
wymiar
D(mm) L(mm) kierunek magnesowania
wszystkie gatunki 1.0 ~ 250 mm ≤ 80 mm osiowy lub promieniowy ≤ 80 mm
pierścieniowy
magnes pierścieniowy
wymiar
D(mm) P(mm) L(mm) kierunek magnesowania
wszystkie gatunki 2.5 ~ 250 mm 0.8 ~ 230 mm ≤ 80 mm ≤ 80 mm
płytkowy
magnes płytkowy
wymiar
L(mm) W(mm) H(mm) kierunek magnesowania
wszystkie gatunki ≤ 200 mm ≤ 100 mm ≤ 80 mm ≤ 80 mm
wycinek
magnes segmentowy
wymiar
H(mm) W(mm) L(mm) kierunek magnesowania
wszystkie gatunki ≤ 70 mm ≤ 100 mm ≤ 200 mm ≤ 80 mm
materiał siła %
stal węglowa 0,1 - 0,3 % C 100
stal węglowa 0,4 - 0,5 % C 90
stal stopowa F-522 80-90
żeliwo 45-60
stal nierdzewna 18% chromu i 8% niklu 0
mosiądz aluminium miedź 0
typ max. temperatura pracy temperatura Curie Współczynnik rozszerzalności cieplnej Przewodność cieplna
N* 80°C (176°F) 310°C (590°F) -0.12%/°C 7.7 kcal/m-h-°C
M 100°C (212°F) 340°C (644°F) -0.12%/°C 7.7 kcal/m-h-°C
H 120°C (248°F) 340°C (644°F) -0.11%/°C 7.7 kcal/m-h-°C
SH 150°C (302°F) 340°C (644°F) -0.10%/°C 7.7 kcal/m-h-°C
UH 180°C (356°F) 350°C (662°F) -0.10%/°C 7.7 kcal/m-h-°C
EH 200°C (392°F) 350°C (662°F) -0.10%/°C 7.7 kcal/m-h-°C
AH 230°C (446°F) 350°C (662°F) -0.10%/°C 7.7 kcal/m-h-°C

* Maksymalne temperatury robocze w tej tabeli są tylko punktami odniesienia. Magnesy z oznaczeniem N52 mają maksymalną temperaturę roboczą 65 ° C.

W przypadku zastosowań z magnesami neodymowymi w temperaturach powyżej 80 ° C, posiadamy specjalny typ magnesu o wyższej temperaturze roboczej w naszym asortymencie.

właściwości jednostki wartości
Twardość Vickersa Hv ≥550
Gęstość g/cm3 ≥7.4
Curie Temperatura TC °C 312 - 380
Curie Temperatura TF °F 593 - 716
Specyficzna oporność μΩ⋅Cm 150
Siła wyginania Mpa 250
Wytrzymałość na ściskanie Mpa 1000~1100
Rozszerzenie termiczne równoległe (∥) do orientacji (M) °C-1 (3-4) x 106
Rozszerzenie termiczne prostopadłe (⊥) do orientacji (M) °C-1 -(1-3) x 10-6
Moduł Younga kg/mm2 1.7 x 104
typ materiału remanencja koercja faktyczna wewnętrzna siła gęstość energii temperatura pracy
Br(kGs) Br(T) (BH)max(MGOe) (BH)max(KJ/m)
Min. - Max. Min. - Max. bHc(kOe) bHc(kA/m) iHc(kOe) iHc(kA/m) Min. - Max. Min. - Max.
N30 10.8-11.2 1080-1120 9.8-10.5 780-836 ≥12 ≥955 28-30 223-239 ≤ 80°C
N33 11.4-11.7 1140-1170 10.3-11 820-876 ≥12 ≥955 31-33 247-263 ≤ 80°C
N35 11.7-12.1 1170-1210 10.8-11.5 860-915 ≥12 ≥955 33-35 263-279 ≤ 80°C
N38 12.2-12.6 1220-1260 10.8-11.5 860-915 ≥12 ≥955 36-38 287-303 ≤ 80°C
N40 12.6-12.9 1260-1290 10.5-12.0 860-955 ≥12 ≥955 38-40 303-318 ≤ 80°C
N42 12.9-13.2 1290-1320 10.8-12.0 860-955 ≥12 ≥955 40-42 318-334 ≤ 80°C
N45 13.2-13.7 1320-1370 10.8-12.5 860-995 ≥12 ≥955 43-45 342-358 ≤ 80°C
N48 13.7-14.2 1370-1420 10.8-12.5 860-995 ≥12 ≥955 45-48 358-382 ≤ 80°C
N50 14-14.6 1400-1460 10.8-12.5 860-995 ≥12 ≥955 47-51 374-406 ≤ 80°C
N52 14.2-14.7 1420-1470 10.8-12.5 860-995 ≥12 ≥955 48-53 380-422 ≤ 65°C
N54 14.5-15.1 1450-1510 10.8-12.5 860-995 ≥12 ≥876 51-55 406-438 ≤ 80°C
30M 10.8-11.2 1080-1120 9.8-10.5 780-836 ≥14 ≥1114 28-30 223-239 ≤100°C
33M 11.4-11.7 1140-1170 10.3-11 820-876 ≥14 ≥1114 31-33 247-263 ≤100°C
35M 11.7-12.1 1170-1210 10.8-11.5 860-915 ≥14 ≥1114 33-35 263-279 ≤100°C
38M 12.2-12.6 1120-1260 10.8-11.5 860-915 ≥14 ≥1114 36-38 287-303 ≤100°C
40M 12.6-12.9 1260-1290 10.8-12 860-955 ≥14 ≥1114 38-40 303-318 ≤100°C
42M 12.9-13.2 1290-1320 10.8-12.5 860-995 ≥14 ≥1114 40-42 318-334 ≤100°C
45M 13.2-13.7 1320-1370 10.8-13 860-1035 ≥14 ≥1114 43-45 342-358 ≤100°C
48M 13.7-14.2 1370-1420 10.8-12.5 860-995 ≥14 ≥1114 45-48 358-382 ≤100°C
50M 14-14.6 1400-1460 10.8-12.5 860-995 ≥14 ≥1114 47-51 374-406 ≤100°C
27H 10.2-10.6 1020-1060 9.5-10.1 756-804 ≥17 ≥1353 25-27 199-215 ≤120°C
30H 10.8-11.2 1080-1120 10.1-10.6 804-844 ≥17 ≥1353 28-30 223-239 ≤120°C
33H 11.4-11.7 1140-1170 10.3-11 820-876 ≥17 ≥1353 31-33 247-263 ≤120°C
35H 11.7-12.1 1170-1210 10.8-11.5 860-915 ≥17 ≥1353 33-35 263-279 ≤120°C
38H 12.2-12.6 1120-1260 10.8-11.5 860-915 ≥17 ≥1353 36-38 287-303 ≤120°C
40H 12.6-12.9 1260-1290 10.8-12 860-955 ≥17 ≥1353 38-40 303-318 ≤120°C
42H 12.9-13.2 1290-1320 10.8-12 860-955 ≥17 ≥1353 40-42 318-334 ≤120°C
44H 13.2-13.6 1320-1360 10.8-13 860-1035 ≥17 ≥1353 42-44 334-350 ≤120°C
48H 13.7-14.2 1370-1420 10.8-12.5 860-995 ≥17 ≥1353 45-48 358-382 ≤120°C
27SH 10.2-10.6 1020-1060 9.5-10.1 756-804 ≥20 ≥1592 25-27 199-215 ≤150°C
30SH 10.8-11.2 1080-1120 10.1-10.6 804-844 ≥20 ≥1592 28-30 223-239 ≤150°C
33SH 11.4-11.7 1140-1170 10.3-11 820-876 ≥20 ≥1592 31-33 247-263 ≤150°C
35SH 11.7-12.1 1170-1210 10.8-11.5 860-915 ≥20 ≥1592 33-35 263-279 ≤150°C
38SH 12.2-12.6 1120-1260 10.8-11.5 860-915 ≥20 ≥1592 36-38 287-303 ≤150°C
40SH 12.6-12.9 1260-1290 10.8-12.0 860-955 ≥20 ≥1592 38-40 303-318 ≤150°C
42SH 12.9-13.2 1290-1320 10.8-12 860-955 ≥20 ≥1592 40-42 318-334 ≤150°C
45SH 13.2-13.7 1320-1370 10.8-12.5 860-955 ≥20 ≥1592 43-45 342-358 ≤150°C
25UH 9.8-10.2 980-1020 9.2-9.6 732-764 ≥25 ≥1990 23-25 183-199 ≤180°C
28UH 10.4-10.8 1040-1080 9.8-10.2 780-812 ≥25 ≥1990 26-28 207-233 ≤180°C
30UH 10.8-11.2 1080-1120 10.1-10.6 804-844 ≥25 ≥1990 28-30 223-239 ≤180°C
33UH 11.4-11.7 1140-1170 10.3-11 820-876 ≥25 ≥1990 31-33 247-263 ≤180°C
35UH 11.7-12.1 1170-1210 10.8-11.5 860-915 ≥25 ≥1990 33-35 263-279 ≤180°C
38UH 12.2-12.6 1120-1260 10.8-11.5 860-915 ≥25 ≥1990 36-38 287-303 ≤180°C
40UH 12.6-12.9 1260-1290 10.5-12.0 860-955 ≥25 ≥1990 38-40 303-318 ≤180°C
25EH 9.8-10.2 980-1020 9.2-9.6 732-764 ≥30 ≥2388 23-25 183-199 ≤200°C
28EH 10.4-10.8 1040-1080 9.8-10.2 780-812 ≥30 ≥2388 26-28 207-223 ≤200°C
30EH 10.8-11.2 1080-1120 10.1-10.6 804-844 ≥30 ≥2388 28-30 223-239 ≤200°C
33EH 11.4-11.7 1140-1170 10.3-11 820-876 ≥30 ≥2388 31-33 247-263 ≤200°C
35EH 11.7-12.1 1170-1210 10.8-11.5 860-915 ≥30 ≥2388 33-35 263-279 ≤200°C
38EH 12.2-12.5 1120-1250 ≥11.3 ≥899 ≥30 ≥2388 36-39 287-310 ≤200°C
40EH 12.5-12.8 1250-1280 ≥11.6 ≥923 ≥30 ≥2388 38-41 302-326 ≤200°C
42EH 12.8-13.2 1280-1320 ≥11.7 ≥931 ≥30 ≥2388 40-43 318-342 ≤200°C
28AH 10.4-10.8 1040-1080 ≥9.9 ≥787 ≥33 ≥2624 26-29 207-231 ≤230°C
30AH 10.8-11.3 1080-1130 ≥10.3 ≥819 ≥33 ≥2624 28-31 223-247 ≤230°C
33AH 11.3-11.7 1130-1170 ≥10.6 ≥843 ≥33 ≥2624 31-34 247-271 ≤230°C
35AH 11.7-12.2 1170-1120 ≥11.0 ≥876 ≥33 ≥2624 33-36 263-287 ≤230°C
38AH 12.2-12.5 1120-1250 ≥11.3 ≥899 ≥33 ≥2624 36-39 287-310 ≤230°C
40AH 12.5-12.8 1250-1280 ≥11.6 ≥923 ≥33 ≥2624 38-41 302-326 ≤230°C
* Wyżej wymienione dane dotyczące właściwości magnetycznych i fizycznych podane są w temperaturze pokojowej (20°C). Maksymalna temperatura pracy magnesu może ulec zmianie ze względu na stosunek długości do średnicy, grubość powłoki i inne czynniki środowiskowe. Dostępne są dodatkowe klasy. Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji.

Technologia produkcji magnesów neodymowych jest procesem tworzenia magnesów o wysokiej wytrzymałości z neodymu, irlitu i boru. Proces ten obejmuje kilka kroków, takich jak przygotowanie surowców, prasowanie, granulacja, formowanie, hartowanie i magnesowanie. W zależności od wymagań produktu, różne metody magnesowania mogą być stosowane, takie jak magnesowanie prądem stałym lub impulsowym. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, magnesy neodymowe są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak motoryzacja, elektronika, medycyna i energetyka.

logo Dhit sp. z o.o.

e-mail: bok@dhit.pl

tel: +48 888 99 98 98