tel: +48 888 99 98 98

magnesy neodymowe

Co to są magnesy neodymowe? Neodymowe magnesy aktualnie znajdujące się w naszym magazynie można sprawdzić na spisie poniżej sprawdź cennik magnesów

magnesy do poszukiwań F400 GOLD

Gdzie kupić silny magnes? Magnetyczne uchwyty w trwałej i szczelnej obudowie doskonale się nadają do pracy w niedogodnych, ciężkich warunkach klimatycznych, w tym w deszczu i podczas śniegu czytaj...

uchwyty magnetyczne

Uchwyty magnetyczne mogą być stosowane do usprawnienia produkcji, poszukiwań wody lub do znajdowania skał kosmicznych z metalu. zobacz więcej...

Gwarantujemy wysyłkę zamówienia w dniu zakupu jeśli zlecenie złożone jest do godziny 14:00 w dni pracujące.

logo Dhit sp. z o.o.

dhit.pl - przetwarzanie osobowych danych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

DHIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kościuszki 6A e-mail: bok@dhit.pl

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000586268 i posiada nadane numery ewidencyjne NIP: 118-211-49-44, Regon: 363011264

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 • Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 • Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 • Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE.
 • Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
 • Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE.
 • W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.
 • Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP.
 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
  • po tym okresie są usuwane
  • dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości
  • dane adresowe - do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zaleznie od tego, który jest dłuższy
 • Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.
logo Dhit sp. z o.o.

e-mail: bok@dhit.pl

tel: +48 888 99 98 98