tel: +48 888 99 98 98

magnesy neodymowe

Neodymowe magnesy co to? Neodymowe magnesy aktualnie znajdujące się w naszym magazynie można znaleźć na spisie poniżej sprawdź cennik magnesów

magnes do poszukiwań F300 GOLD

Gdzie kupić bardzo mocny magnes neodymowy? Uchwyty z magnesów w solidnej i szczelnej stalowej obudowie idealnie nadają się do pracy w niesprzyjających warunkach klimatycznych, na przykład w czasie opadów śniegu i deszczu więcej informacji...

magnesy z uchwytem

Magnetyczne uchwyty mogą być wykorzystywane do ułatwienia produkcji, eksploracji dna morza lub do poszukiwania skał kosmicznych ze złota. zobacz...

Obiecujemy wysyłkę zamówionych magnesów tego samego dnia jeżeli zamówienie złożone jest do 14:00 w dni robocze.

logo Dhit sp. z o.o.

dhit.pl - zasady ochrony osobowych danych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

DHIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kościuszki 6A e-mail: bok@dhit.pl

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000586268 i posiada nadane numery ewidencyjne NIP: 118-211-49-44, Regon: 363011264

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 • Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 • Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 • Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE.
 • Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
 • Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE.
 • W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.
 • Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP.
 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
  • po tym okresie są usuwane
  • dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości
  • dane adresowe - do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zaleznie od tego, który jest dłuższy
 • Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.
logo Dhit sp. z o.o.

e-mail: bok@dhit.pl

tel: +48 888 99 98 98